НОВИНИ

15 березня 2014

ТзОВ «Видавничий Дiм «Укрпол» — «Підприємство року-2013»

ТзОВ «Видавничий Дiм «Укрпол» за досягнення переваги над конкурентами , вагомі досягнення у своїй галузi та значний внесок в економiчно-соцiальний розвиток держави Мiжнародним економiчним рейтингом «Лiга кращих» визнано лiдером економiки України з присвоєнням статусу-звання «Підприємство року-2013» та наданням вiдповiдного сертифiката.

За ефективне та професійне управління передовим підприємством України, генеральний директор «ВД «Укрпол», Сергiй Миколайович Ковальчук нагороджений Орденом «Лiдер  економiки» та авторитетною вiдзнакою рейтингу – сертифiкатом «Керiвник  року».

Мiжнародний економiчний рейтинг «Ліга кращих» будує рейтинги
підриємств виключно за офiцiйними статистичними даними, використовуючи
показники підприємств, такі як валовий прибуток, оборотнi активи, виручка вiд
реалізації, рентабельнiсть продажiв.

Ранжування вібувається завдяки автоматизованiй системi без впливу
сторонніх факторiв та без втручання людини, що дозволяє рейтингу залишатися
незалежним, чесним та прозорим.