Партнери

Уповноважена міжнародна комісія групи компаній спостерігала, вивчала та оцінювала діяльність Міжнародного економічного рейтингу «Ліга Кращих» на протязі декількох років.

У 2012 році «Ліга Кращих», як компанія з багатолітніми традиціями, корпоративною ідеологією, історичною спадщиною, баченням в майбутнє та з цілком сформованою діловою репутацією на ринку присутності, стає членом Гонконгської рейтингової асоціації, партнером «Standard Chartered Rating GmbH» (Німеччина) та уповноваженим представником на території України групи міжнародних компаній.

Також до складу партнерів «Ліга Кращих» для визначення спірних питань передбачено залучення сторонніх організацій та осіб на тимчасовій основі: керівники підприємств «Підприємство року», громадські національні асоціації ділових кіл, експерти-аналітики з різних галузей економічної діяльності, представники урядів та комітетів економічного розвитку різних країн (але не більше однієї особи від країни).

До складу партнерів Міжнародного економічного рейтингу «Ліга Кращих» на постійній основі входять:

ТОВ «Сучасний світ» (Україна)

ТОВ «Сучасний світ» (Україна)

ТОВ «Сучасний світ"» — це інформаційно-аналітична компанія, що спеціалізується на організації міжнародних заходів, спрямованих на підвищення авторитету України у світі. Свою місію «Сучасний Світ» вбачає у сприянні розвитку ділових відносин між представниками міжнародного й українського бізнесу, в організації та проведенні Міжнародних бізнес-самітів (на даний момент проведено 9 самітів) для налагодження більш плідної ділової співпраці між країнами.

Компанія є основним виконавчим партнером Міжнародного економічного рейтингу «Ліга Кращих» та засновником офіційного каталогу Рейтингу та бізнес-порталу businessukraine.net,  а також співпрацює з Комітетом Економічного Розвитку з питань проведення економічного аналізу діяльності підприємств України, що входять до рейтингів, які проводяться під егідою Комітета.

Асоціація «Комітет Економічного Розвитку» (Україна)

Асоціація «Комітет Економічного Розвитку» (Україна)

Асоціація «Комітет Економічного Розвитку» (КЕР) - Перша в Україні неурядова організація, створена безпосередньо керівниками підприємств України.

Головна мета КЕР - всебічний розвиток бізнесу відповідно до європейських стандартів менеджменту, налагодження міжнародних економічних зв'язків і досягнення на цій основі вищого рівня економічної стабільності в Україні.

Аудиторська Компанія «Євроконсалтинг»

Аудиторська Компанія «Євроконсалтинг»

Аудиторська Компанія «Євроконсалтинг» — це дійсний член Аудиторської палати України, яка  перевіряє та надає аудиторське підтвердження даних рейтингу.

Аудиторська компанія «Євроконсалтинг» заснована в 1999 р. в місті Києві, успішно увійшла у взаємодію з існуючими колегіями й асоціаціями аудиторів, зайняла міцну позицію у сфері аудиторського обслуговування бізнесу в Україні, визнана в професійних колах.

В компанії працюють люди з різною спеціалізацію, що дозволяє забезпечити висококваліфіковану допомогу при наданні аудиторських послуг клієнтам.

Основною метою створення і діяльності компанії було і залишається надання аудиторських послуг українським та іноземним юридичним та фізичним особам у сфері бізнесу.

ООО «Лига Лучших»

ООО «Лига Лучших»

www.businessukraine.net

ООО «Лига Лучших» — это информационно-аналитическая компания, специализирующаяся на организации и проведении ежегодных комплексных мероприятий и действий, направленных на популяризацию Украины в мире.

Компания является основным исполнительным партнёром Международного экономического рейтинга «Лига Лучших», Комитета Экономического Развития, учредителем официального каталога Рейтинга и бизнес-портала businessukraine.net .

Свою миссию ООО «Лига Лучших» видит в содействии развитию деловых отношений между представителями украинского и зарубежного бизнеса, в организации и проведении международных и всеукраинских бизнес-рейтингов.

Главным отличием наших рейтингов является то, что они основаны исключительно на данных государственных органов статистики и определяют только реальных лидеров бизнеса. Этот принцип формирует бизнес-элиту нашего государства, поощряет трудовые коллективы к новым достижениям, способствует детенизации бизнеса в Украине.

Комитет Экономического Развития (КЭР)

Комитет Экономического Развития (КЭР)

cedukraine.net

КЭР — официальный организатор и исполнитель Рейтинга. КЭР — неправительственная организация, целью которой является всестороннее развитие бизнеса по стандартам ведущих стран мира, развитие экспортно-импортных отношений между странами и достижение на этой основе высокого уровня экономической стабильности.

Основным инструментом для достижения этой цели являются ежегодные рейтингования - оформленные в соответствующие национальные программы определения лучших по производственным и социальным показателям предприятий каждой из стран-участников рейтинга, в рамках каждой из ключевых отраслей производства.

КЭР — первая в Украине негосударственная организация, созданная непосредственно руководителями предприятий — лидерами экономики.

КЭР:

 • способствует налаживанию деловых и неформальных связей между руководителями ведущих и наиболее стабильных предприятий внутри страны и на международной арене;
 • помогает в установлении и развитии бизнес-связей;
 • выполняет проекты рейтингования лучших предприятий на основе данных, предоставляемых органами государственной статистики;
 • ведёт работу с лицами, награждёнными знаками отличия соответствующих Рейтингов;
 • формирует аналитические, стратегические и тактические предложения для развития бизнеса, а также относительно аспектов, которые тормозят его динамику;
 • поддерживает членов КЭР аналитически и организационно.

 Деятельность Комитета Экономического Развития:

 • проводит ежегодное рейтингование, т.е. определение лучших по производственным и социальным показателям предприятий каждой из ключевых отраслей экономики;
 • создаёт и поддерживает работу сообщества победителей рейтинга;
 • выступает доверенной организацией ряда международных бизнес-рейтингов, а также учреждает собственные награды за образцовые бизнес-показатели и показатели социального прогресса;
 • распространяет Рейтинги как универсальную систему бизнес-оценки, которая зависит только от официальных показателей органов статистики и не испытывает влияния политиков, партий и любых конъюнктурных нажимов;
 • публикует экспертные исследования и выводы, аналитические оценки, информационные и учебные материалы, рекомендации, исследовательские отчёты и т.п. по актуальным вопросам относительно социальных, экономических, правовых, технологических аспектов развития бизнеса;
 • организовывает и ведёт проекты, которые способствуют развитию и положительной трансформации бизнеса;
 • организовывает и проводит семинары, конференции, учебные курсы и другие мероприятия информационно-образовательного характера;
 • распространяет информацию о деятельности Комитета Экономического Развития и его проектов, в частности Рейтингов; о деятельности юридических и физических лиц-членов Комитета Экономического Развития.

 Основные Задачи Комитета Экономического Развития:

 • рейтингование лучших по производственным и социальным показателям предприятий в рамках каждой из ключевых отраслей производства и регионов, где эти предприятия ведут свою хозяйственную деятельность;
 • администрирование и ведение сообществ победителей Рейтингов;
 • учреждения наград для победителей Рейтингов;
 • ведение сообществ (орденов) кавалеров наград Рейтинга;
 • организация опроса и изучения мнения победителей и участников Рейтингов;
 • содействие расширению, демократизации бизнеса и бизнес-технологий;
 • содействие распространению открытых, прозрачных и цивилизованных норм ведения бизнеса;
 • разработка и внедрение эффективных технологических методик экспертных оценок и принятие решений, связанных с развитием бизнеса;
 • защита прав и интересов производителей-членов Комитета Экономического Развития, обеспечение правовых гарантий их деятельности;
 • репрезентация (представительство) интересов производителей, поставщиков и экспортёров — членов Комитета Экономического Развития, отстаивание их прав и т.д.;
 • содействие развитию и повышению популярности в обществе инновационных технологий и процессов управления, в частности в деловой сфере;
 • предоставление членам Комитета Экономического Развития аналитической, справочно-методической, конъюнктурно-экономической информации по вопросам организации бизнеса, международных связей, бизнес-политики на местном и международном уровнях;
 • получение из различных источников информации, как общеэкономической и политической, так и такой, что непосредственно касается направлений деятельности Комитета Экономического Развития, в установленном действующим законодательством Украины порядке;
 • подготовка и публикация предложений Комитета Экономического Развития относительно решения актуальных вопросов развития деловой сферы в обществе, формирования позитивного общественного отношения к бизнес-деятельности;
 • установление взаимодоверия, атмосферы надёжности, порядочности и делового партнёрства во взаимоотношениях между членами Комитета Экономического Развития.
Аудиторская Компания «Евроконсалтинг»

Аудиторская Компания «Евроконсалтинг»

www.aydit.kiev.ua

Аудиторская Компания «Евроконсалтинг» — это действительный член Аудиторской палаты Украины, которая проверяет и предоставляет аудиторское подтверждение данных рейтинга.

Аудиторская компания «Евроконсалтинг» основана в 1999 г. в Киеве, успешно вошла во взаимодействие с существующими коллегиями и ассоциациями аудиторов, заняла прочную позицию в сфере аудиторского обслуживания бизнеса в Украине, признана в профессиональных кругах. В компании работают люди с разной специализацией, что позволяет обеспечить высококвалифицированную помощь при оказании аудиторских услуг клиентам.

Основной целью создания и деятельности компании было и остаётся оказание аудиторских услуг украинским и иностранным юридическим и физическим лицам в сфере бизнеса.

Standard Chartered Rating GmbH (Німеччина)

Standard Chartered Rating GmbH (Німеччина)

eurostatrating.de

Standard Chartered Rating GmbH (Німеччина) - аналітична компанія, що спеціалізується на проведенні аналітичних та маркетингових досліджень, побудові спеціалізованих рейтингів підприємств, організації та проведенні міжнародних заходів, спрямованих на підвищення авторитету підприємництва Німеччини у світі. Свою місію Standard Chartered Rating GmbH вбачає у сприянні розвитку ділових відносин між представниками міжнародного й вітчизняного бізнесу, в організації та проведенні Міжнародних бізнес-самітів (на даний момент проведено 9 самітів) для налагодження більш плідної ділової співпраці між країнами. 

International Rating Association (Гонконг)

International Rating Association (Гонконг)

internationalratingassociation.hk

Міжнародна організація, заснована у 1997 році з метою об'єднання компаній-лідерів для створення сильної та впливової професійної спільноти, котра б стала потужним голосом усіх підприємців, що отримали звання Лідерів на своєму цільовому ринку, а також компаній, які прагнуть до лідерства.

У 2012 році організація провела реструктуризацію свого складу і внесла ряд змін до Статуту Асоціації.
Нарівні із загальною метою об'єднання керівників підприємств-лідерів, формування бізнес-еліти та підвищення свідомості й бізнес культури суспільства International Rating Association ставить перед собою завдання розвитку підприємництва, вдосконалення законодавства, впровадження етичних стандартів, захисту професійних прав членів InternationalRatingAssociation і прав людини взагалі.

Preisdesign (Швейцарія)

Preisdesign (Швейцарія)

preisdesign.ch

Preisdesign (Швейцарія) - це компанія, яка займається інжинірингом з подальшим авторським контролем виробництва нагородної символіки та ювелірних виробів з 1957 року.

Незмінна якість продукції, увага до дрібниць і пунктуальність дозволили компанії стати партнером International Rating Association (Гонконг) в області розробки і контролю процесу виробництва спеціалізованої нагородної символіки для всіх партнерів Асоціації.

Партнерство в галузі виробництва нагородної символіки з Preisdesign забезпечує своєчасне виготовлення та гарантовану якість виробів для всіх лауреатів рейтингу "Ліга Кращих".