ПАСПОРТ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ КОМПАНІЇ

logo company
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Admiral Makarov National University of Shipbuilding
2016
Основний вид діяльності (КВЕД) 85.42 Вища освіта
ПІБ керівника Сергій Сергійович Рижков
Посада керівника Ректор
Короткий опис діяльності підприємства Підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями висококваліфікованих фахівців для суднобудування, морського флоту, машинобудування, суміжних та ін. галузей господарства, освіти, культури, органів управління; забезпечення умов, необхідних для отримання особою вищої освіти; підготовка та атестація наукових, науково-педагогічних кадрів; проведення науково-дослідної роботи; підвищення кваліфікації кадрів, навчання для здобуття громадянами післядипломної освіти; підготовка до вступу у ВНЗ та до ЗНО; культурно-освітня, методична, медична, видавнича, фінансово-господарська, виробнича, комерційна діяльність; входження до європейського та світового наукового й освітнього простору, постійний розвиток міжнародного співробітництва, здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
Контактна інформація (повна адреса, телефони, e-mail) 54025, Миколаївська обл., м. Миколаїв, пр. Героїв України, 9.
Дата створення компанії 16 липня 1920 р.
Дата професійного свята Перша неділя жовтня
Основні принципи роботи підприємства Прозорість і доступність інформації
Три останні значущі події у житті підприємства 2014 р. – Премія Президента України для молодих учених за роботу «Створення високоефективних та екологічно чистих енергетичних установок нового покоління».
Основні досягнення підприємства за останні 3 роки Нагороди підтвердження якості від \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"European Quality\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" і \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Best Enterprise», а також отримання сертифікату якості на всю діяльність університету ISO 9001 від Bureau Veritas.
Офіційний сайт підприємства www.nuos.edu.ua